Mirza Asma – Farmer

Shi Asma Mirza ta rika shukawa, idan ta girbe sai ta rika sayar wa masu noman kasuwanci, har ma da masu noman shinkafar da za su ci a gida kawai.

Karanta

Ramadan Kareem AD

Fanni