TAMBAYA: Dole ne sai na sake Alwala idan na yi tusa a tsakiyar Alwala, ko zan iya ci gaba kawai? Tare da Imam Bello Mai-Iyali

0

TAMBAYA: Allah ya gafarta malam inayin alwala ne, nakai wajen shafan kunne sai tusa tazo min nayi, shin sai na dawo daga farko kenan na sako?

AMSA: Alhamdu lillah, Tsira da Amincin Allah su tabbata ga shugabanmu Annabi Muhammad SAW.

Lallai mai alwalan da alwalar sa ta war-ware a farkon alwala, ko a tsakiya ko a karshe, kai harma bayan kammala alwalan hukuncinsu daya ne.

Dukkan wanda alwalar sa ta baci, to, zai sake sabuwar alwala ne. Amma idan alwala ta baci a farko, ko tsakiya ko gab da karshe, to, mai alwalan zai sako alwalan sa ne tun daga farko.

Da fatan mai tambaya ya fahimta.

Farillan alwala

Farillan alwala guda 7 ne:

Niyya
Wanke fuska
Wanke hannaye zuwa gwiwar hannu
Shafar kai
Wanke kafafuwa
Cuccudawa
Gaggautawa

Sunnonin alwala

Wanke hannaye zuwa wuyan hannu
Kuskure baki
Shaka ruwa
Fyacewa
Juyo da shafar kai
Shafar kunnuwa
Sabunta ruwa agaresu
Jeranta tsakanin farillah

Mustahabban alwala

Yin Bismillah

Goga Auwaki

Kari akan wankewa ta farko a fuska da hannaye

Farawa daga goshi

Jeranta sunnoni

Karanta ruwa a bisa gabobi

Gabatar da dama kafin hau.

Share.

game da Author